Условия за ползване на сайта и услугите ни


Информация за потребителя

1. Прочетете внимателно общите условия на уебсайта Nowtomeetyou.com, наричан по-долу за краткост „уебсайта“ или само "сайта", преди да се съгласите с тях и да започнете да изполвате предоставените чрез него услуги. Съгласявайки се с настоящия текст на общите условия Вие сключвате договорно правоотношение между Вас и Nowtomeetyou.com, наричано за краткост също и  „Администратор“. Ако не сте съгласни с някое от условията описани в настоящия документ моля да не предоставяте Вашето съгласие с тях и да не използвате сайта. При използване на сайта, декларирате че сте прочели тези условия и сте съгласни да ги спазвате.

2. Приемайки настоящите общи условия, Вие декларирате, че имате навършени 18 години и давате съгласието си администраторът да обработва предоставените от вас лични данни за целите на сайта.

3. С настоящите общи условия, с използването на сайта, както и чрез съгласието ви с общите условия при регистраци се уреждат отношенията между администратора, посетителя или потребител на уебсайта.
 

Публикуване на обяви и профили - накратко обяви

1. Обявите в Nowtomeetyou.com на български език, се изписват на кирилица и трябва точно да описват обявата със своето заглавие, а текста вътре в тях трябва подробно да описва предлаганите услуги. Българските обяви изписани на латиница се премахват.

2. Вие можете да публикувате обява, след като се регистрирате в уебсайта и за целта създадете свой акаунт. Акаунтите биват наколко вида и според типа акаунт може да ползвате различни услуги. Вие носите изцяло отговорност за публикуваните реклами, обяви, текстове, снимки и материали, както и за предлаганите услуги – тяхното качество и законосъобразност.

3. Забранява се публикуването на чужди снимки, видео или лични данни със зловредна цел и без знанието и съгласието на трети лица на които те принадлежат. В случай на нанесени имуществени или неимуществени вреди, чрез публикуване на чужда информация, отговорността се носи от лицето направило публикуването, а не от администратора. При подаден сигнал относно подобни публикации, администраторът се задължава да реагира в подходящ срок и да прекрати обявата или да свали качените незаконосъобразни материали.

4. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите. Забранено е публикуването на материали с водни знаци на чужди сайтове, търговски марки или линкове.

5. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност /импулсни/ освен с предварително предупреждение към потребителите и в съответната за това рубрика. При констатирани нарушения администратора се задължава да прекрати регистрацията.

6. Забранено е публикуването на чужди снимки или такива свалени от интернет, независимо дали са собствени, или не, както и на снимки съдържащи  линк или име на уебсайт или лого. Позволено е да се публикуват само лични снимки.

7. Обявите в уебсайта притежават своята категория /рубрика/ и следва да се публикуват на съответните за това места с оглед съдържанието им.

8. Забранява се публикуването на порнографски материали, снимки с порнографско съдържание, порнографско съдържание с непълнолетни лица, сцени с насилие, нецензурни думи, обидни изрази или лични нападки и квалификации, както и лъжлива или подвеждаща информация. Администраторът ще цензурира и премахва обяви или материали с подобно съдържание.

9. Забранява се предлагането на услуги, които противоречат на закона. Наказателната, административната и гражданската отговорност, която евентуално може да възникне по обяви с противозаконно съдържание следва да се понесе изцяло от автора потребител, който е публикувал съдържанието.

10. Предоставянето на сексуални услуги срещу заплащане Nowtomeetyou.com е забранено. Потребителят носи отговорност при публикуване на платени услуги, предлагани в обявите/профилите със сексуална насоченост. Администраторът декларира, че това не са сексуални услуги в негова полза или за трети страни.
 

Управление на обявите и профилите - накратко обяви

1. Обявите се публикуват без краен срок. Потребителят сам решава кога да премахне обява, публикувана от самия него. Премахването на неактуални услуги е задължение на потребителя.

2. Обявите могат да бъдат деактивирани за неопределен период от време и могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време след спирането им им, чрез натискането на бутона „Активиране“ на обявата.

3. Обяви спрени след основателно оплакване се съхраняват за срок от 4 седмици, след което се изтриват от администратор. През този период обявите не са достъпни за активиране, редакция или изтриване от страна на потребителя.

4. VIP или TOP обявите се публикуват за срок от 14 дни.

5. Стойноста на всички видове премиум обяви са публикувани в сайта на подходящите за целта места.
 
Плащания и промотиране на обявите и профилите - накратко обяви

1. Обявите в Nowtomeetyou.com се публикуват безплатно. При промотиране на съответната обява се заплащат символични такси от виртуалния портфейл или друго платежно средство, както са определени в уебсайта след предварително предупреждение към потребителя и спрямо всички законови разпоредби, съобразно Закона за защита на потребителите.

2. Обявите и таксите, които се заплащат за промотиране на обявите в уебсайта са за определен срок, както е описан в условията на промоцията. Този срок може да бъде удължен след ново заплащане на таксата съответно за нов период.

3. Всички такси се заплащат от предварително зареден виртуален портфейл или друго платежно средство. Зареждането на виртуалния портфейл, остатъка в него, както и заплатените такси за промотиране на вашите обяви са невъзвръщаеми и не са обвързани с определен резултат. Услугата, която администраторът предлага е точно описана в съответната промоция и промотира вашата обява за определения в нея срок. Остатък по виртуален портфейл не се възстановява при закриване на профила и отказ от ползването на сайта или принудително закриване на профила при констатирани нарушения.
 

Права и задължения на администратора

1. Администраторът има правото да не приеме, да откаже, да изтрива, деактивира, да връща за корекция, да сваля, променя съдържанието или категорията на всички обяви публикувани на уебсайта, за които прецени, че съдържат незаконни услуги, несъществуваща или фалшива информация, или такава която подвежда потребителите, или е с откровено порнографско съдържание, както и информация, която по какъвто и да е начин противоречи на закона. Администраторът не носи отговорност за своите действия по този член.

2. Администраторът има правото, при установен достъп на непълнолетни лица до уебсайта да изтрие потребителския акаунт или да ограничи по какъвто и да е начин достъпа на тези лица до уебсайта.

3. Администраторът има цялото право да налага контрол относно публикуваните обяви по свое усмотрение и без да носи отговорност за това. Те не следва да се припокриват, повтарят, да съдържат безсмислени думи, да противоречат на настоящите общи условия и на политиката за защитата на личните данни, да не нарушават чужди авторски права, да не съдържат политически, религиозни, расистки или ксенофобски материали и друго зловредно съдържание.

4. Администраторът има правото да ограничава достъпа на определени потребители до уебсайта, като изтрие техните акаунти и предотврати бъдещо регистриране от тяхна страна, по всеки възможен законен начин. Това право е запазено за администратора, независимо от наличието на нарушения по настоящите общи условия от потребителя. Администраторът не дължи обезщетение за каквито и да е вреди или пропуснати ползи във връзка с изтриване на потребителски акаунти от базата с данни на уебсайта. Закриването на профил може да отнеме известно време, тъй като при заявка за изтриване на профил, данните се проверяват за неправомерна активност в сайта и ако се установи такава не се изтриват, а се запазват, с цел предоставяне на компетентните органи.

5. Всички създадени нови акаунти от потребители подлежат на одобрение от администратора като той има правото да откаже регистрация или да ги изтрие по своя преценка без да носи отговорност.

6.  Чрез съгласието си с условията на сайта, Вие се съгласявате да получавате маркетингови имейли на промотирани от Nowtomeetyou.com продукти. Самото получаване на такъв имейл не Ви задължава с покупка или друго действие, а е само информативно. Имате възможност да се отпишете от получаването на маркетингови материали чрез опцията която имате в раздел настройки на профила.
 

Отговорност на администратора

1. Отговорността на администратора за нанесени имуществени или неимуществени вреди, както и за пропуснати ползи от публикуваните обяви в уебсайта е ограничена до сумата, която е заплатена на администратора за промотиране на самата обява. Администраторът не отговаря за настъпили имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи, възникнали от публикувани обяви в Nowtomeetyou.com, както и относно истинността и качеството на предлаганите стоки или услуги.

2. Администраторът не отговаря относно противозаконно съдържание на публикувани обяви. Той декларира, че ще вземе мерки във връзка с отстраняване на всяко противозаконно съдържание в най-кратък срок след установяването му.

3. Администраторът не носи отговорност, в случай на употреба на чужд акаунт или чужда регистрация или при публикуване на уебсайта на чужди снимки, видео, лични данни, както и на порнографски или други незаконни материали.

4. Администраторът не носи никаква отговорност:


4.1. За изпълнението на задълженията или гарантирането им и за поетите ангажименти във връзка с предлаганите услуги, чрез публикувани обяви от потребители на уебсайта /трети лица/ и не отговаря за незаконосъобразно поведение или съдържание на обявите публикувани от тях във връзка с възникнали вреди или пропуснати ползи за потребителя или трети лица;

4.2. За актуалността и за вярността на публикуваното съдържание в обявите, както и за субективните възприятия свързани с това;

4.3. За публикувани материали или обяви, текстове, снимки или видео, които нарушават закона или накърняват права на трети лица или групи от лица – включително авторски права, права върху търговски марки и др.;

4.4. За вреди или пропуснати ползи настъпили за потребителя от неправомерно използване на паролата и потребителското му име или на личните му данни от трети лица;

4.5. За написани мнения или коментари от трети лица с незаконно съдържание или с такова уронващо авторитета или съдържащо расистки, ксенофобски, дискриминицаионни, насилнически, сексуални, клеветнически и други зловредни съдържания, които биха породили вреди за потребителя или трети лица;

4.6. За претърпени вреди или пропуснати ползи във връзка с прекратяване на дейността на уебсайта, изтриването на платформата, промяната ѝ или ограничаването на услугите на уебсайта.
 

Права и задължения на потребителите


1. Всеки потребител има право да сигнализира до администратора за нарушение на правилата на настоящите общи условия във връзка със съдържанието на обяви публикувани от трети лица на посочените контакти.

2. Всеки потребител има възможността да промотира или рекламира допълнително своя обява чрез заплащане на такса да направи обявата си ВИП, да обнови и кaчи на първо място профила си или да го постави на по-видимо място в уебсайта, с цел достигане до по-голяма аудитория. Промотирането на обява не е задължително и е по преценка на потребителя.

3. Забранява се достъпа до уебсайта на лица ненавършили 18 години. Ако Вие се съгласите с настоящите общи условия, както и с предупрежденията на уебсайта за възрастовата лимитация, Вие декларирате, че имате навършени 18 години. Администратора има правото, при установен достъп на непълнолетни лица до уебсайта да изтрие потребителския акаунт или да ограничи по какъвто и да е начин достъпа на тези лица до уебсайта.

4. Приемайки настоящите общи условия, Вие в качеството си на потребител декларирате и се задължавате да не публикувате обяви с противозаконно съдържание и да не предлагате чрез тях услуги, които противоречат на закона.

5. Всеки потребител има правото да използва само един акаунт в уебсайта и да регулира и управлява обявите си от него в съответствие с общите условия.

6. Забранява се използването на маркетингови похвати и рекламни материали, които не са регламентирани, както и директен маркетинг от страна на потребителите. Потребителите са длъжни да не изпращат и да не разпоространяват непоискани търговски съобщения, фишинг имейли, спам и други зловредни съобщения, чрез платформата на уебсайта.

7. Потребителите са длъжни да не разкриват лични данни на трети лица, както и да запазят потребителското име и паролата си в тайна, с оглед осигуряване на сигрност при употребата на уебсайта.

8. Потребителите са длъжни да не публикуват никакви материали, снимки, видеа, обяви и текстове, които нарушават изискванията на настоящите общи условия, както и нормите на законодателството на Република България и Европейския съюз.

9. Вие като потребител носите пълната наказателна, гражданска и административна отговорност пред администратора, както и пред трети лица и пред законовите институции относно съдържанието на публикуваните от вас обяви и предлаганите услуги, тяхното качество, наличие и за всички неточности в описанието и накърняване на права на трети лица, както и относно всяко незаконно съдържание в рекламите или обявите, които публикувате.

10. Вие се задължавате да обезщетите администратора относно всички претъпрени от него вреди или пропуснати ползи, както и за платени административни или наказателни санкции и обезщетения на трети лица, които са във връзка със съдържанието на вашата обява или вашите действия.
 

Авторски права

1. Действащият Закон за авторското право и сродните му права, както и европейското законодателство закриля всички права на интелектуална собственост относно материали и ресурси публикувани на уебсайта. Нарушението на тези права от потребителя или всяко трето лица ще доведе до съответната гражданска, наказателна и административна отговорност по законодателството на Република България и Европейския съюз.

С настоящите Общи условия и съгласието с тях при регистрация, както и ползването на сайта се уреждат отношенията между потребител / рекламодател, посетител и Nowtomeetyou.com.

Nowtomeetyou.com си запазва правото да променя общите условия, без да е длъжен да извести всеки потребител поотделно. Потребителите се задължават да се запознаят и периодично да проверяват за промени по условията.

Ако не сте съгласни с някое от условията описани в настоящия документ
моля да не предоставяте Вашето съгласие с тях и да не използвате сайта.

411
Условия за ползване на сайта и услугите ни

Сподели с приятели